Denmark

Members
Chefrådgiver Niels Kleis Frederiksen
Skatteministeriet
Koncerncentret
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK-1402 København K
Tlf.arb. +45 72 37 02 26
Email: nkf@skm.dk

Professor Liselotte Madsen
Juridisk Institut
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 4, 76
DK-9220 Aalborg Ø
Tlf + 45 9940 2812
Email: llm@law.aau.dk

Professor Inge Langhave 
Juridisk Institut
Århus Universitet
Bartholins Allé 16, Bygning 1415, 206
8000 Aarhus C
Telefon: +45 87 16 51 91
Email: ilj@law.au.dk

Finland

Members
Lagstiftningsrådet Ilkka Harju
Finansministeriet
PB 28
SF-00023 Statsrådet
Tlf.  
Email: ilkka.harju@vm.fi

Docent Kristiina Äimä 
Juridiska fakulteten
PB 4
FIN-00014 Helsingfors universitet
Tlf. +358 50 5700869
Email: kristiina.aima@helsinki.fi

Professor Matti Kukkonen
Svenska handelshögskolan
Institutionen för Handelsrätt
PB 479
SF-00101 Helsingfors
Tlf.
Email: matti.kukkonen@hanken.fi

Norway

Members
Professor Jarle Møen
Norges Handelshøyskole
Institutt for foretaksøkonomi
Helleveien 30
N-5045 Bergen
Mobil: +47 99 69 93 05
Email: jarle.moen@nhh.no

Afdelingsdirektør Ingrid Rasmussen Finansdepartementet
Skattelovavdelingen
P.b. 8008 Dep
N-0030 Oslo
Tlf. arb. + 47 22 24 45 07
Mobil. + 47 480 99 681
Email: ira@fin.dep.no

Førsteamanuensis Eivind Furuseth
Handelshøyskolen BI
Institutt for regnskap, revisjon og jus
N-0442 Oslo
Tlf. arb. +47 46 41 02 11
Email: Eivind.Furuseth@bi.no
members_nsfr.png

Sweden

Members
Professor Teresa Simon Almendal (ordförande)
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tlf. arb. + 46 8 16 23 67
Tlf. mobil + 46 708 33 26 30
Email: teresa.simon-almendal@juridicum.su.se

Justitieråd Linda Haggren
Högsta förvaltningsdomstolen

Tlf. arb. 
Tlf. mobil + 46 76 130 29 92
Email: linda.haggren@dom.se

Vice Riksbankschef Henry Ohlsson
Sveriges Riksbank
103 37 Stockholm
Tlf. arb. + 46 8 787 00 00
Tlf. mobil + 46 70 167 93 32
Email: henry.ohlsson@riksbank.se

Iceland

Members
Direktør Helga Jónsdóttir
Finansministeriet
Arnarhvoli
IS-101 Reykjavik
Tlf.arb. +354 545 9380
Email: helga.jonsdottir@fjr.is

Professor Thorulfur Matthiasson
Islands Universitet
Háskóli Íslands
Sæmundurgötu 2
IS-101 Reykjavík
Tlf. arb. +35 45 25 45 30
Mobil + 35 46 91 08 12
Email: totimatt@hi.is

Others

Other
General secretary Caroline Nordklint
Stockholms Universitet
Stockholm Centre for Commercial Law
S-106 91 Stockholm
Tlf. + 46 8161 732
Mobil + 46 7303 96 881
Email: caroline.nordklint@juridicum.su.se


Editor-in-Chief Nordic Tax Journal
Professor Inge Langhave Jeppesen

Juridisk Institut
Århus Universitet
Bartholins Allé 16, Bygning 1415, 206
8000 Aarhus C
Telefon: +45 87 16 51 91
Email: ilj@law.au.dk

ADDRESS

Secretary-general Caroline Nordklint
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
S-106 91 Stockholm
Tlf. + 46 8161 732
Email: caroline.nordklint@juridicum.su.se

About NSFR

The Nordic Tax Research Council consists of members from five Nordic countries. Denmark, Finland, Norway, Sweden and Iceland -each from whom represent legal economical and administrative tax expertise.

Members

  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • Iceland
©2022 NSFR. All Rights Reserved. Designed By    Guidelight