HELSINGFORS 2002

Høstseminaret i 2002 ble arrangert i Helsingfors. Temaet var ”Beskatning av grenseoverskridende/internasjonale aksjeplasseringer”.