HELSINGFORS 2007

Høstseminaret i 2007 blir arrangert i Helsingfors.
Temaet er ”Beskattning av kapital och arbete; mot større eller mindre likhet?”.

Legal and economic

Norsk National report (legal) + National report (economic)

Svensk National report (legal) + National report (economic)

Finsk National report (legal) + National report (economic)

Dansk National report (legal) + National report (economic)

Islandsk National report (legal) + National report (economic)


Legal and economic – General report (legal) + General report (economic)